^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

bohateron w twojej szkole banerki 300x250   WYŚLIJ KARTKĘ DO POWSTAŃCA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym przystąpił do realizacji projektu Bohater w Twojej Szkole.

Jego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak również edukowanie społeczeństwa, promowanie patriotycznych postaw oraz tożsamości narodowej. Każdy uczeń otrzyma kartkę pocztową za pośrednictwem szkolnego koordynatora celem jej wypełnienia. Wypełnione przez uczestników Projektu kartki trafią do biura organizatorów, którzy następnie nieodpłatnie przekażą je do wskazanych powstańców. Z chwilą przesłania wypełnionej (z danymi osobowymi) kartki, jej nadawca staje się uczestnikiem akcji. Akcja Kartka dla Powstańca stanowiąca integralną część Projektu BohaterON ma na celu umożliwienie każdej zainteresowanej osobie wysłanie nieodpłatnej pocztówki/kartki do wybranego Powstańca. Akcja uzyskał uznanie  Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem której prowadzone będą działania edukacyjne. Więcej na:

www.bohateronwtwojejszkole.pl

Szkolny  Koordynator Programu mgr Lucjan Kołodziejski

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube