^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM)

(World Multiplication Table Day)

akcja edukacyjna.

Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września.

28 września 2018 roku

Nasza szkoła Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Górnym

i szkoły z różnych stron świata będą uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Jaki jest cel akcji?


Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. 

organizatorzy E. Chochlińska, D. Lis, A. Ostrowska.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube