^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Pierwsze warsztaty projektu "Be brave" za nami

W dniach 21-23 września grupa 22 uczniów klas VII i VIII uczestniczyła w 1-szym z cyklu trzech spotkań w ramach projektu "Be brave- młodzi w kulturze". Warsztaty miały miejsce w Pałacu w Janowicach (gmina Pleśna). W 2018 roku projekt realizowany jest w 2 gminach: Borzęcin i Wiśniowa przez Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie. Trenerami młodzieży są Elżbieta Cwynar-Budzińska i Tomasz Kiereńczuk , a opiekę nad uczniami podczas wyjazdu pełniły panie Joanna Bodzioch i Joanna Kossoń.

 

Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze skierowany jest do młodzieży w wieku 13­-16 lat, mieszkającej na terenach o ograniczonym dostępie do kultury. Projekt, obejmując jego beneficjentów rozbudowanym wsparciem (m.in. cykl warsztatów, mentoring,  działania artystyczne w przestrzeni publicznej) przyczynia się do rozwoju osobistego beneficjentów  projektu, w tym ich kompetencji artystycznych, kulturalnych i społecznych; program poprzez realizowane wspólnie z beneficjentami działania artystyczne w przestrzeni publicznej, prowokuje młodych ludzi do  aktywności kulturotwórczej a także do angażowania się w działania na rzecz własnego środowiska. Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze  realizowany jest od 2014 roku .  W latach 2014-2016 ramach projektu zrealizowano 70 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym 56 warsztatów i 6 lokalnych akcji społecznych, w których uczestniczyło przeszło 2.500 osób. Przeprowadzono 460 godzin warsztatów, a ponadto opracowano nowe narzędzie pracy z młodzieżą.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube