^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Absolwent roku 2017/18

Tytuł Absolwenta Roku 2017/2018 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym przyznano uczennicy klasy III a Weronice Gacoń.

Weronika uzyskała najwyższe wyniki w nauce w minionym roku szkolnym (5.58). Średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 5.50. Uczennica otrzymała także najwyższy wynik z egzaminów gimnazjalnych – w sumie 193/201 pkt. (96%).

W roku szkolnym 2016/2017 uzyskała tytuł Finalistki Biblijnego Konkursu ,,Z mądrością Proroków przez życie”, a w roku 2017/2018 tytuł Finalistki Małopolskiego Konkursu z Fizyki. Weronika brała udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu z Biologii w latach 2016/2017 i 2017/2018 oraz Małopolskiego Konkursu z Geografii, Chemii i Religii (rok szkolny 2017/2018). Zajęła w roku 2016/2017 II miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym w Zaborowie.

Weronika uczestniczyła również w konkursie matematycznym ,,Kangur” uzyskując wyróżnienia oraz fizycznym ,,Lwiątko”. Brała udział w olimpiadzie z języka angielskiego ARCHIMEDES.PLUS uzyskując tytuł laureata V stopnia w roku 2015/2016. Zajęła II miejsce w gminnym konkursie z języka angielskiego ,,Read and Learn” w roku szkolnym 2017/2018.

W roku 2016/2017 Weronika uzyskała I miejsce w finale Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2017, a w roku 2017/2018 III miejsce w finale Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2018.

Pracowała również na rzecz Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Caritas.

 

Gratulujemy rodzicom państwu Annie i Piotrowi Gacoń, a Weronice życzymy sukcesów na dalszych etapach kształcenia.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube