^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20180619 121116XII Zjazd Szkolnych Kół Caritas

Blisko 1,5 tysiąca wolontariuszy skupionych w Szkolnych Kołach Caritas w Diecezji Tarnowskiej przybyło 19 czerwca do sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem dotyczącym objawienia w Lourdes przygotowanym przez uczniów miejscowej szkoły. Następnie zebrani uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez księży asystentów SKC pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego. Po Mszy ksiądz biskup wyróżnił kilka szkół wręczając opiekunom pamiątkowe statuetki i dyplomy. Wśród nagrodzonych kół Caritas znalazło się także Szkolne Koło Caritas nr 8 działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym. Kolejna część zjazdu miała miejsce na boisku przy szkole, gdzie organizatorzy przygotowali posiłek oraz zabawy i tańce integracyjne.

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube