^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 7440  KONKURS EKOLOGICZNY KLAS I-III

         Dnia 12 kwietnia 2018r. odbył się drużynowy konkurs ekologiczny

ph. „Z ekologią na Ty”.

Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, zachęcanie do zachowań proekologicznych oraz poszerzenie wiedzy o środowisku społeczno- przyrodniczym.

         W konkursie wzięły udział 3 osobowe drużyny- przedstawiciele klas I-III.

Łącznie uczestniczyło w konkursie 12 uczniów. Dzieci odpowiadały na wylosowane pytania z zakresu przyrody, ochrony środowiska, ekologii, świata roślin i zwierząt.

Układały również hasła ekologiczne oraz wykonywały zadanie związane z segregacją śmieci.

         Jury w składzie p. Ewa Pitaś, p. Sylwia Sobyra oraz p. Alicja Legutko oceniały poprawność wykonanych zadań przyznając punkty w skali od 1do 4.

Przyznano następujące miejsca:

I miejsce -   kl.Ia 

II miejsce-   kl.II

III miejsce-  kl.III

IV miejsce-  kl.Ib

         Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe,

drobne upominki i słodycze.

 

Organizator: Ewa Pitaś     

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube