^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

30070896 1593371590758428 1711694044 o Festiwal Zawodów Kraków 2018

23 marca 2018 uczniowie klas III gimnazjum naszej szkoły uczestniczyli w Festiwalu Zawodów w Krakowie. Festiwal Zawodów w Małopolsce to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego będące elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce w ramach projektu  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów gimnazjaliści mogą na żywo zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów. W trakcie trzech dni trwania Festiwalu przedstawiane są zawody, w których kształcą zarówno szkoły zawodowe jak i szkoły wyższe z terenu Województwa Małopolskiego. Prezentacje uzupełniają informacje o możliwości zatrudnienia w danym zawodzie przedstawiane przez małopolskich przedsiębiorców.

Zajrzyj też

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/festiwal-zawodow-2018 https://www.magisto.com/video/PgREJF0RESFpW0FnCzE?c=m&l=vsm&o=a

 

Agnieszka Kwaśniak- Wiśniewska

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube