^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

29571001 552333458485105 1688041409819434636 n Teatr cieni w RCRiPS

29 marca mieszkańcy centrum, ich rodziny, pracownicy oraz zaproszeni goście zasiedli do śniadania wielkanocnego, na które szef kuchni serwował pyszne tradycyjne potrawy. Spotkanie uświetnił spektakl "Męka Pańska" w wykonaniu grupy młodzieży klasy VII, który miał formę teatru cieni. Po przedstawieniu głos zabrali wójt gminy p. Janusz Kwaśniak, dyrektor GOPS p. Danuta Rogóż, dyrektor centrum p. Ewa Gładysz-Kulka, ks. Wojciech Wątroba oraz przedstawiciel mieszkańców. 

Dziękuję uczniom i ich rodzicom za przygotowanie przedstawienia: Matyldzie Rogóż, Magdalenie Gunia, Krystynie Cypcar, Amelii Czernek, Katarzynie Witek, Darii Małek, Jakubowi Pitra, Filipowi Rechul, Norbertowi Góra, Nikodemowi Jurek, Michałowi Ducinowskiemu, Danielowi Wiśniewskiemu i Norbertowi Kubali.

 Opiekun: Joanna Bodzioch

 

Foto Roman Rechul

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube