^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

I Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej
6 marca uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Borzęcin wzięli udział w konkursie języka angielskiego, zorganizowanym przez ZSP w Borzęcinie Górnym. Pomysłodawcą konkursu oraz sponsorem nagród była Polonia Amerykańska.
ZSP w Bielczy reprezentowali: Magdalena Dubieniecka, Szymon Borowiec, Brygida Bolek i Klaudia Pabian, ZSP w Przyborowie: Oliwia Borowiec, Gabriela Pacura, Emilia Siudut i Wiktoria Szostak, ZSP w Borzęcinie Dolnym: Anna Kiczka i Jakub Kowal, ZSP w Borzęcinie Górnym: Daria Pitra, Weronika Gacoń, Marek Wachowiak i Hubert Musiał. Poszczególne zespoły liczyły od 2 do 4 uczniów, w każdym etapie mogło wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danej szkoły.


Konkurs przebiegał dwuetapowo: część pisemna oraz prezentacja multimedialna, oparte na podręczniku „The USA. Factfiles” Alison Baxter, artykule "Polonia w Stanach Zjednoczonych" (Wikipedia) oraz filmie pt. "Chicago 1870-1920".
Test obejmował quiz wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykańskiej, zadania leksykalno-gramatyczne oraz wypowiedź pisemną. Tematem wypracowania było wspomnienie polskiego emigranta dotyczące jego przyjazdu do USA i życia na nowym lądzie. Młodzież wykazała się wysokim poziomem znajomości realiów życia Polonii Amerykańskiej w XIX wieku.
Drugą częścią konkursu były prezentacje multimedialne „Poles in the USA” na temat historii, życia i kultury Polonii Amerykańskiej, omawiane w języku angielskim przez autorów. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę: poprawność językową prezentacji oraz prowadzących, zgodność z tematem, czytelność i estetykę prezentacji, a także pomysłowość. 
Jury w składzie: p. Marta Kociołek (ZSP Przyborów), p. Iwona Mostowy (ZSP Borzęcin Dolny), p. Katarzyna Chamioło (ZSP Bielcza) i p. Joanna Bodzioch (ZSP Borzęcin Górny) przyznało następujące wyróżnienia:
I miejsce: ZSP Borzecin Górny
II miejsce: ZSP Bielcza
III miejsce: ZSP Borzęcin Dolny
IV miejsce: ZSP Przyborów
Serdecznie dziękuję młodzieży oraz opiekunom za udział w konkursie oraz gratuluję wysokiego poziomu wiedzy i prezentacji.
Słowa wdzięczności kieruję także w stronę Polonii Amerykańskiej za ufundowanie nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji.
Koordynator konkursu: Joanna Bodzioch

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube