^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

5 Konkurs recytatorski

Dnia 16 marca 2018 w naszej szkole odbył sie konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima pod hasłem ,,Czarodziejskie słowa". Był on przeznaczony dla uczniów kl.I-III.

Przystąpiło do niego 11 uczestników. Dzieci z pasją  prezentowały wybrane przez siebie wiersze. Komisja konkursowa w składzie: p.A.Michalec, p.A.Legutko oraz p.E.Pitaś wyłoniła 3 zwycięzców, którzy będa reprezentować szkołę w etapie gminnym.

Pierwsze niejsce zajął  WOJCIECH ŻUREK , kolejne WIKTOR SUMYK a trzecie NIKOLA

ANDRZEJCZAK. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali słodycze. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie, życzę dalszych sukcesów.

                                                                                                                    Organizator W.Kwaśniak

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube