^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20180315 084234  Zabawa z lekturą

         Czytanie to przyjemność. Chciałabym, żeby dzieci również odkryły fascynujący świat ukryty w literach.

Niestety, spotkania z lekturami szkolnymi nie zawsze są na tyle interesujące, by nakłonić nasze pociechy do sięgania po książki. Zaproponowałam więc uczniom klasy IV B zostawić  karty pracy, kserówki  i ... po prostu pobawić się z lekturą. Dzieci na białych podkoszulkach wykonały projekt okładki do utworu Aleksandra Puszkina pt. Bajka o rybaku i rybce. Projekt wzbogaciły morałami płynącymi z lektury. Hasła, które pojawiały się na koszulkach, to: Chciwość nie popłaca. Należy doceniać to, co się ma. Nie bogactwo czyni szczęśliwym.

               Dzieci doskonale się bawiły. Poprzez działanie lepiej poznały treść obowiązkowej lektury szkolnej. Dumnie prezentowały efekty swojej pracy podczas przerw międzylekcyjnych, zachęcając tym samym pozostałych uczniów do przeczytania bajki Puszkina.

Sami zobaczcie...

  Joanna Kossoń

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube