^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Kolejna edycja konkursu z języka angielskiego  - OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS - odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku.

Chętnych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych proszę o zgłoszenie się do pani S.Sobyra do 21 marca. Do udziału zapraszam uczniów z klas 3-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum. Więcej informacji można znaleźć na stronie:  http://oxfordplus.pl/regulamin/.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube