^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

phoca thumb l dsc 0859 copy Aleksandra Piękosz Absolwentką Roku 2017

W roku szkolnym 2016/17 tytuł Absolwentki Roku otrzymała uczennica klasy III a Aleksandra Piękosz. Ola uzyskała najwyższe wyniki w nauce w minionym roku szkolnym (5,1), a także wysoki wynik z egzaminów gimnazjalnych - w sumie 148/200 pkt. (74%).

Uczennica godnie reprezentowała szkołę biorąc udział w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym i rejonowym

W latach 2014-16 należała do szkolnego zespołu cheerleaderek, zdobywając wyróżnienia w turniejach i zawodach.

Chętnie włączała się w pracę na rzecz wolontariatu. W latach 2015-2017 należała do Szkolnego Koła Caritas. Z zaangażowaniem brała udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego i szerszej społeczności.

Jest ambitna, sumienna, pracowita i odznacza się wzorową postawą uczniowską.

Serdecznie gratulujemy rodzicom Aleksandry państwu Monice i Krzysztofowi Piękosz, a Oli życzymy sukcesów na dalszych etapach kształcenia.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube