^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

phoca thumb l dsc 0856 copy Zakończenie Roku Szkolnego

23 czerwca był dniem długo oczekiwanym zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. O godz. 9.00 odświętnie ubrana społeczność szkoły zebrała się w kościele parafialnym na Mszy św., którą celebrował proboszcz ks. Czesław Paszyński. Godzinę później wszyscy podążyli za pocztami sztandarowymi do budynku Zespołu Szkół, gdzie miało miejsce uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2016/17. 

 Akademię rozpoczęła pani dyrektor mgr Kinga Białek, która podziękowała za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę pani Barbarze Madej. Następnie wręczyła statuetkę Absolwenta Roku 2017 uczennicy klasy IIIa Aleksandrze Piękosz oraz statuetkę za najwyższy wynik z egzaminów gimnazjalnych - Przemysławowi Klichowi. Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrali opiekunowie SU p. Joanna Kossoń i p. Jarosław Palej, którzy wręczyli nagrody członkom samorządu szkolnego. Medale i nagrody otrzymali również wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, najlepsi sportowcy, laureaci konkursów oraz najbardziej zasłużeni w zbiórkach zakrętek i żołędzi. Po części oficjalnej głos oddano absolwentom, którzy zaprezentowali akademię pożegnalną. Na koniec uczniowie klas II wykonali taniec dla trzecioklasistów oraz podarowali im pamiątkowe przypinki.

Kolejna część miała miejsce w salach lekcyjnych, gdzie wychowawcy przekazali uczniom świadectwa oraz nagrody za wyróżnienia i frekwencję.

 

Foto JB, MA

 

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube