^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Laureaci konkursu z języka angielskiego!

Za nami kolejna edycja ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus. W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 25 osób z naszej szkoły. Maksymalnie można było zdobyć 100 punktów. Wśród uczestników mamy 6 laureatów.

W szkole podstawowej laureatami zostali: Oliwia Białek  – 96 punktów, Oliwia Ducinowska, Marlena Staśko – 88 punktów, Monika Siudut  - 84 punkty, Zuzanna Gunia – 80 punktów.

W gimnazjum laureatem został Marek Wachowiak – 84 punkty.

Wszystkim gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube