^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

hongkong POZNAJEMY HONG KONG

20 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej mieli okazję poznać Hong Kong.

Prezentację w języku angielskim przygotowała mieszkanka tego miasta – Yuki – studentka dziennikarstwa. Dzieci poznały historię, kulturę, a także dowiedziały się o potrawach, festiwalach i innych ciekawostkach związanych z tym wyjątkowym miejscem. Spotkanie było świetną okazją do praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę pani Alicji Legutko za zorganizowanie tego spotkania.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube