^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 6895 PRÓBNA EWAKUACJA

W dniu 6 czerwca w naszej Szkole odbyła się próbna ewakuacja. Uczniowie i nauczyciele opuścili budynki Zespołu Szkół w ciągu 2 minut. Sprawnej ewakuacji przyglądali się strażacy z Powiatowej Komendy z Brzeska.

Coroczne ćwiczenia ewakuacyjne mają na celu wyrobienie właściwych zachowań w takich sytuacjach jak pożar lub ataki terrorystyczny.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube