^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 7080 DZIEŃ DZIECKA W GIMNAZJUM

Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali 2 czerwca Dzień Dziecka dla uczniów Gimnazjum.

W pierwszej części wydarzenia uczniowie prezentowali swoje zespoły klasowe „na wesoło”. Nie zabrakło śmiesznych przebrań, zabawnych kalamburów i tańców-połamańców.  Druga część imprezy polegała na sportowej rywalizacji między klasami. Uczniowie świetnie się bawili, jak przystało na to wyjątkowe święto wszystkich Dzieci.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube