^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20170608 130335 copy XI Zjazd Szkolnych Kół Caritas

8 czerwca wolontariusze Szkolnych Kół Caritas spotkali się w parafii bł. Karoliny w Tarnowie aby uczcić 30-lecie beatyfikacji ich Patronki. Zjazd rozpoczęto przemówieniem proboszcza parafii ks. prałata Stanisława Dutki. Następnie krótki montaż słowno-muzyczny zapresentowali uczniowie z gimnazjum w Rozdzielu. O godz. 11.00 wszyscy uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Jeża. 

 Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu "Działalność w Szkolnym Kole Caritas - najpiękniejsze lekcje wartości" oraz finał akcji "Dobro na wagę złotówki". Zjazd zakończono agapą, podczas której wolontariusze bawili się z wodzirejami oraz posilili kiełbaskami z grilla. 

Z naszej szkoły do Tarnowa udało się 34 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej pod opieką p. Haliny Pudełko, p.Joanny Bodzioch i ks. Marka Augustyna. Nasze koło Caritas otrzymało dyplom za udział w w/w konkursie.

 

Opiekun SKC: Joanna Bodzioch

 

 

 

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube