^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

pb140080   KARTA ROWEROWA

Uczniowie klasy IV przystąpili w ubiegły czwartek do egzaminu praktycznego, w celu uzyskania karty rowerowej.

Pod okiem naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Brzesku młodzi kierowcy prezentowali właściwe zachowania w symulowanym ruchu drogowym. Wszyscy uczniowie zdali egzamin pomyślnie i mogą być pełnoprawnymi rowerzystami. Szerokiej drogi!

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube