^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

pa160034 TURNIEJ BRD 2017

Uczniowie klasy I a i I b reprezentowali nasze Gimnazjum w XL Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbył się 26 kwietnia w Brzesku.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i niestety nasza drużyna ukończyła rywalizację poza podium.

Coroczny Turniej to nie tylko okazja do międzyszkolnej rywalizacji, ale i szansa na doskonalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych młodym uczestnikom ruchu drogowego w codziennej drodze do szkoły.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube