^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

wp 20160318 010 800x450 Życzenia dla samotnych

Jak co roku, wolontariusze SKC z szkoły podstawowej i gimnazjum upiekli babeczki świąteczne, które zanieśli wraz z życzeniami samotnym i chorym mieszkańcom Borzęcina, a także emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły. Młodzież odwiedziła również pensjonariuszy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Dziękuję Darii Sumyk, Angelice Duda, Dominice Herma i Patrycji Góra za wykonanie ciast, oraz Patrycji Góra, Zuzannie Wójcik, Magdalenie Pilch, Faustynie Kopacz, Natalii Grocholskiej, Bartłomiejowi Chmura, Norbertowi Kubala, Paulinie Daniel, Annie Pudełko, Milenie Wiśniewskiej, Iwonie Kapuścińskiej, Julii Tyrcha, Amelii Czernek, Nicoli Wójcik, Weronice Gacoń, Igorowi Kwaśniakowi, Julii Wawrzonek, Darii Sumyk i Sandrze Łucarz za dostarczenie życzeń.

Joanna Bodzioch

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube