^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Konkurs języka angielskiego "Reading Freak"

10 kwietnia, 9 uczniów gimnazjum wzięło udział w szkolnym konkursie Reading Freak. Warunkiem udziału było przeczytanie lektury w języku angielskim pt. "The Mysterious Island" autorstwa Jules Verne. Konkurs przebiegał w 2 etapach: pisemny test leksykalno-gramatyczny z wypracowaniem oraz część ustna - odpowiedź na 3 losowo wybrane pytania dotyczące lektury. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród uczniów, poszerzanie wiedzy z języka angielskiego oraz motywowanie do samodzielnej pracy.

 Wyniki konkursu:

I miejsce - Weronika Gacoń (kl. IIa)

II miejsce - Daria Pitra (kl. IIb)

III miejsce - Marek Wachowiak (kl. Ia)

IV miejsce - Oliwia Maj (kl. IIIa)

 

Nagrody dla laureatów ufundował organizator konkursu. Gratuluję wszystkim uczestnikom!

 

Organizator: Joanna Bodzioch

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube