^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dscn5335 copy Dekanalne Spotkanie Opłatkowe Nauczycieli

Dnia 17 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe nauczycieli, katechetów oraz pracowników szkół z terenu Dekanatu Szczepanowskiego. W tym roku gospodarzem był ks. Czesław Paszyński, proboszcz parafii Borzęcin Górny. W przygotowanie spotkania włączyli się również pracownicy miejscowego Zespołu Szkół oraz Gminnego Ośrodka Kultury. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył dziekan dekanatu szczepanowskiego - ks. Władysław Pasiut. Kazanie wygłosił dekanalny duszpasterz nauczycieli - ks. Artur Urban.

Następnie wszyscy goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie obejrzeli przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej, pod opieką pp. Alicji Legutko, Haliny Pudełko, Krzysztofa Przepiórki i Reginy Ciochoń. Nie zabrakło także wspólnego kolędowania, łamania się opłatkiem oraz życzeń noworocznych. Nauczyciele mieli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń przy poczęstunku, przygotowanym przez panie: Marię Pacyna, Barbarę Wojdak i Karolinę Przybyło. Spotkanie zakończono błogosławieństem oraz Apelem Jasnogórskim.

 

Dziękujemy dyrektorowi GOK panu Piotrowi Kani za udostępnienie sali wraz z zapleczem kuchennym, oraz wszystkim, którzy zaangazowani byli w przygotowanie spotkania.

 

 Foto Andrzej Gruca

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube