^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

20170120 090236 

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH!

   W związku ze zbliżającymi się feriami pamiętajmy o bezpieczeństwie-tą tematykę poruszył policjant z Posterunku Policji w Szczurowej podczas spotkania profilaktyczno-edukacyjnego z uczniami klas I-III SP które odbyło się 20.01.2017r. w hali sportowej.

         Funkcjonariusz przestrzegał dzieci, aby podczas nieobecności rodziców w domu nie otwierały drzwi obcym, ani nie nawiązywały z nimi kontaktu oraz nie oddalały się od domu.Szczególnie zwrócił uwagę na zabawy zimowe, które czasami bywają niebezpieczne. Zabronił wchodzenia na zamarznięte rzeki, stawy i jeziora gdyż pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli do których można wpaść. Ostrzegł, aby kulig organizować tylko pod opieką osoby dorosłej w miejscach dozwolonych (drogi polne i leśne).Uczulił ,iż nie wolno doczepiać sanek do motocykla i samochodu. Przypomniał o zakładaniu odblasków podczas spacerów gdyż nie wszędzie bywają chodniki przeznaczone dla pieszych.

Zwrócił uwagę, aby nie bawić się na ulicy, bo zimą droga hamowania pojazdu może być wydłużona przez oblodzoną nawierzchnię a przez to może dojść do wypadku.

Uczniowie brali udział w dyskusji dzieląc się swoimi przeżyciami i doświadczeniem. Podziękowali za miłe spotkanie i zapewnili ,iż wszystkie wskazówki ,,wezmą sobie do serca’’,aby   bezpiecznie wrócić   po feriach do swoich koleżanek i kolegów .

                  W.K.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube