^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 6679 DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZEJ SZKOLE

Od wielu lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe jest wpisany Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość ta jest przygotowywana przez najmłodsze dzieci. Tak też było i w tym roku.

20 stycznia 2017roku, dzieci z klas II, IIIa, IIIb, przedstawiły piękną inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych Babć i Dziadziów. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki oraz profesjonalnie przedstawiły współczesną wersję baśni pt. „Czerwony Kapturek.” Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, a panie wychowawczynie zgodnie orzekły, że Dziadkowie są „najmilszymi” odbiorcami „sztuki” dziecięcej.Po występie wnuki złożyli życzenia swoim Babciom i Dziadkom oraz wręczyły laurki wykonane własnoręcznie.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.

Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały panie wychowawczynie:

Barbara Madej, Wioletta Kwaśniak i Małgorzata Obłąk.


Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube