Informacja dla Rodziców!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 21 lutego 2022r uczniowie klas V- VIII przechodzą z nauczania zdalnego w tryb nauczania stacjonarnego.

Przydział sal:

Klasy: IV, VI – piwnica

Klasy: VIII b – parter

Klasy: V, VII, VIII a – 1 piętro

Uczniowie klas: III a i III b wracają z budynku nr II (gimnazjum) do budynku nr I.

                                                                                                                                                   

Z poważaniem,

Wicedyrektor ZS-P

                                                                                                                                     Przemysław Sobyra

harmonogram

                                                         Informacja dla Rodziców!


  Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2022 r. poz.186) Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym przedstawia organizację pracy Publicznej Szkoły Podstawowej:
1. Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Zajęcia będą realizowane zgodnie z tygodniowym planem zajęć na platformie edukacyjnej Teams.
2. W czasie nauczania zdalnego prowadzone będą wszystkie dotychczasowe zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia rewalidacyjne-rehabilitacja, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna oraz zajęcia dodatkowe – koła zainteresowań, w formie zdalnej.
3. Uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zapewnia się nauczanie stacjonarne w szkole.
4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka z osobą prowadzącą na terenie szkoły według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.
5. Szkoła zapewnia przywóz i odwóz uczniów klas I-IV, a także opiekę świetlicową.
6. Klasy I-IV od dnia 31 stycznia uczą się stacjonarnie w szkole.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci i zachowanie reżimu sanitarnego:
od dnia 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie klasy III a i III b przechodzą z budynku I do budynku II (gimnazjum).


klasa III a – uczy się na parterze

klasa III b - na I piętrze

klasa IV - w swojej przydzielonej sali

                                                                                                                   Z poważaniem,
                                                                                                                    Danuta Oleksa

 

"Jesteśmy już uczniami"

Ślubowanie klas pierwszych

1

Dnia 14 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Czytaj więcej...

XXI Dzień Papieski

zbiorka

10 października obchodzono XXI Dzień Papieski pod hasłem "Nie lękajcie się". W tym dniu wolontariusze SKC włączyli się w zbiórkę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W akcji udział wzięli uczniowie ZSP: Kinga Rakoczy, Magdalena Kowalczyk, Julia Latocha, Amelia Czesak, Oliwia Burzawa, Filip Postawa, Jakub Postawa, Kamila Chmioła, Martyna Chmura, Adrianna Cholewa, Natalia Majka, Wiktoria Parszcz, Natalia Rogóż, Martyna Rogóż, Rita Pitra i Kinga Chudyba. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zbiórce.

Opiekunowie SKC

Finał akcji "Opatrunek na ratunek"
opatrun
Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy w stronę wszystkich uczniów i ich rodzin, które odpowiedziały na apel SKC i włączyły się w akcję zbiórki materiałów opatrunkowych dla szpitali misyjnych.

Czytaj więcej...

Lekcja muzealna w Dębnie

debno

W dniu 7 października 2021 r. dla uczniów z klasy IV zorganizowano wyjazd do Dębna. Jednym z głównych punktów programu wycieczki był udział w zajęciach edukacyjnych pod tytułem ”Zanim giermek stał się rycerzem”.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Policją

police

5 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, którzy przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla klas I-III oraz cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich dla klas IV-VIII.

Ananaski i Jagódki szukają skarbów

skarby

10 września grupy Ananaski i Jagódki miały niecodzienną atrakcję fantastycznie zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Swoje przedpołudnie spędziliśmy na poszukiwaniu skarbów, rozwiązywaliśmy różne zagadki, które pomogły odnaleźć nam kolejne wskazówki, które finalnie doprowadziły nas do biblioteki.

Czytaj więcej...