Finał akcji "Opatrunek na ratunek"
opatrun
Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy w stronę wszystkich uczniów i ich rodzin, które odpowiedziały na apel SKC i włączyły się w akcję zbiórki materiałów opatrunkowych dla szpitali misyjnych.
Zebrano: 114 strzykawek, 135 kompresów jałowych, 67 gaz, 172 igły, 42 wody utlenione, 224 opaski dziane, 112 materiałów opatrunkowych, 19 przylepców jedwabnych, 11 opasek elastycznych w pudełkach, 23 przylepce w pudełkach, 23 opatrunki na rany, 12 żeli antybakteryjnych i 90 par rękawiczek.
Dziękujemy wolontariuszom za segregowanie i pakowanie zebranych materiałów: Adriannie Cholewie, Olivii Białek, Natalii Rogóż, Natalii Rogóż i Filipowi Postawie.
 
Opiekunowie SKC