^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 2549 800x531 Konkurs Zakręcona Klasa!

Zachęcamy wszystkich uczniów ZS do zbierania zakrętek plastikowych. Termin: 1 października 2014 - 20 czerwca 2015 r. Zakrętki dostarczamy do p. Anny Ostrowskiej na halę lub p. Joanny Bodzioch. Klasa, która dostarczy największą ilość zakrętek otrzyma tytuł "Zakręconej Klasy", a uczeń tytuł "Zakręconego Ucznia", a także nagrodę i dodatnie punkty z zachowania. Zakrętki zostaną przekazane uczennicy naszej szkoły Paulince Wójcik.

 SU

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube