^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

 

Akcja „ Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zakończona

Uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w akcji zbiórki makulatury zorganizowanej przez fundację „ Przyjazny Świat Dziecka” . Przekazaliśmy 560 kg makulatury. Fundacja środki uzyskane ze sprzedaży przeznacza na pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

Najwięcej makulatury przekazali:

 1. Amelia Czernek – 120 kg
 2. Karolina Michalec – 50 kg
 3. Anna Pudełko – 50 kg

Wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do akcji za zaangażowanie i dar serca serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy akcji:

Halina Pudełko i Anna Ostrowska

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube