^Powrót na górę
 • 1 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Błogosławiony Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

dsc 4199 Finał akcji "Opatrunek na ratunek"

W styczniu i lutym SKC prowadziło akcję zbiórki materiałów opatrunkowych dla przychodni misyjnych, zorganizowaną przez Fundację Redemptoris Missio. W Zespole Szkół zebrano: 84 bandaże, 36 strzykawek, 55 igieł, 7 wód utlenionych, 11 gaz, 9 przylepców, 100 gazików, 200 kompresów i 1 chustę trójkatną. Materiały zostały przesłane na adres Fundacji do Poznania. Dziękujemy wszystkim uczniom za dar serca.

 

Opiekunowie SKC

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube