^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Finał akcji "Puszka dla maluszka"

W minionym roku szkolnym SKC prowadziło akcję zbiórki puszek "Puszka dla maluszka", której organizatorem była fundacja Redemptoris Missio z Poznania. Zebrano 10 kg. puszek aluminiowych, które sprzedano za kwotę 30 zł. W sumie na konto fundacji przelano 50 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali puszki zamiast wyrzucać je do kosza.

 

Opiekunowie SKC

 

 

Akcja „ Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zakończona

Uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w akcji zbiórki makulatury zorganizowanej przez fundację „ Przyjazny Świat Dziecka” . Przekazaliśmy 560 kg makulatury. Fundacja środki uzyskane ze sprzedaży przeznacza na pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

Czytaj więcej...

Akcja "zbieraj i wspieraj"

Będąc na rekolekcjach w Koszycach dowiedzieliśmy się o zbiórce zużytych płyt CD/DVD, organizowanej przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów we współpracy z firmą ARGO-FILM. Dochód z utylizacji płyt zostanie przeznaczony na budowę domów dla rodzin z Filipin, które od ponad 2 lat egzystują w prowizorycznych namiotach po uderzeniu tajfunu Sendong. Akcja ma też na celu budowanie ekologicznej świadomości śród młodzieży oraz motywowanie do ochrony środowiska. Płyty można dostarczać pp. Joannie Bodzioch, Beacie Staśko i Halinie Pudełko. Zachęcamy do poszperania w szufladach lub pudłach i przekazania porysowanych płyt na ten szczytny cel. Termin akcji: 28.04 - 1.06.2015.

"Puszka dla maluszka"

SKC przypomina o trwającej od października 2014 r. zbiórce puszek. Ofiarowane puszki zostaną nagrodzone punktami dodatnimi z zachowania (10 puszek = 5 pkt.). Puszki można dostarczać do pp. Joanny Bodzioch i Katarzyny Kusior. Fundusze ze sprzedaży zostana przekazane na dożywianie dzieci w Afryce. Więcej info na stronie Fundacji Redemptoris Missio  >>

opatrunek1

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.


Facebook youtube